Пътни знаци, табели


Бург Дизайн изработва и монтира висококачествени светлоотразителни пътни знаци и табели за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.

- Опознавателни табели за МПС и ремaркета, цистерни;

- Tабели за регистрация на замеделска и горска техника;

- Всякакъв вид крайпътни рекламни табели по проект на клиента.

Група "А" - Предупредителни пътни знаци за опасност

А1 "Опасен завой на дясно"
А2 "Опасн завой наляво" А3 "Последователни опасни завои, първият от които е надясно"   А4 "Последователни опасни завои, първият от които е наляво"
А1 "Опасен завой на дясно" А2 "Опасен завой наляво" А3 "Последователни опасни завои, първият от които е надясно" А4 "Последователни опасни завои, първият от които е наляво"
       
А5 "Стръмен наклон при спускане" А6 "Стръмен наклон при изкачване" А7 "Платно за движение, стеснено от двете страни" А8 "Платно за движение, стеснено отдясно"
А5 "Стръмен наклон при спускане" А6 "Стръмен наклон при изкачване" А7 "Платно за движение, стеснено от двете страни" А8 "Платно за движение, стеснено отдясно"
       
А9 "Платно за движение, стеснено отляво" А10 "Подвижен мост или ферибот" А11 "Пътят води до кей или бряг" А12 "Неравности по платното за движение"
А9 "Платно за движение, стеснено отляво" А10 "Подвижен мост или ферибот" А11 "Пътят води до кей или бряг" А12 "Неравности по платното за движение"
       
А13 "Изкуствени неравности по платното за движение" А14 "Опасен пътен банкет" А15 "Опасност от хлъзгане" А16 "Възможно е изхвърляне на малки камъни"
А13 "Изкуствени неравности по платното за движение" А14 "Опасен пътен банкет" А15 "Опасност от хлъзгане" А16 "Възможно е изхвърляне на малки камъни"
       
А17 "Опасност от срутване или наличие на паднали камъни" А18 "Пешеходна пътека" А19 "Деца" А20 "Велосипедисти"
А17 "Опасност от срутване или наличие на паднали камъни" А18 "Пешеходна пътека" А19 "Деца" А20 "Велосипедисти"
       
А21 "Възможна е поява на домашни животни" А22 "Възможна е поява на диви животни" А23 "Участък от пътя в ремонт" А24 "Светофар"
А21 "Възможна е поява на домашни животни" А22 "Възможна е поява на диви животни" А23 "Участък от пътя в ремонт" А24 "Светофар"
       
А25 "Кръстовище на равнозначни пътища" А26 "Кръстовище с път без предимство" А27 "Кръстовище с път без предимство отдясно" А28 "Кръстовище с път без предимство отляво "
А25 "Кръстовище на равнозначни пътища" А26 "Кръстовище с път без предимство" А27 "Кръстовище с път без предимство отдясно" А28 "Кръстовище с път без предимство отляво "
       
А29 "Кръстовище с кръгово движение" А30 "Двупосочно движение" А31 "Пресичане на трамвайна линия" А32 "Железопътен прелез с бариери"
А29 "Кръстовище с кръгово движение" А30 "Двупосочно движение" А31 "Пресичане на трамвайна линия" А32 "Железопътен прелез с бариери"
       
А33 "Железопътен прелез без бариери" А34.1 "Железопътен прелез с един коловоз" А34.2 "Железопътен прелез с два или повече коловоза" А35.1 "Бализ"
А33 "Железопътен прелез без бариери" А34.1 "Железопътен прелез с един коловоз" А34.2 "Железопътен прелез с два или повече коловоза" А35.1 "Бализ"
       
А35.2 "Бализ" А35.3 "Бализ" А36 "Възможно е ниско прелитане на самолети" А37 "Възможна е поява на силен страничен вятър"
А35.2 "Бализ" А35.3 "Бализ" А36 "Възможно е ниско прелитане на самолети" А37 "Възможна е поява на силен страничен вятър"
       
А38 "Тунел" А39 "Внимание! Други опасности" А40 "Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия"  
А38 "Тунел" А39 "Внимание! Други опасности" А40 "Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия"  

 

Група "Б" - Пътни знаци относно предимство

Б1 "Пропусни движещите се по пътя с предимство" Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство" Б3 "Път с предимство"
Б1 "Пропусни движещите се по пътя с предимство" Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство" Б3 "Път с предимство"
     
Б4 "Край на пътя с предимство" Б5 "Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства" Б6 "Премини ако пътят е свободен"
Б4 "Край на пътя с предимство" Б5 "Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства" Б6 "Премини ако пътят е сво"

 

Група "В" - Пътни знаци за въвеждане на забрана отменяне на а забрана

В1 "Забранено е влизането на пътни превозни средства" В2 "Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки" В3 "Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди"
В1 "Забранено е влизането на пътни превозни средства" В2 "Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки" В3 "Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди"
     
В4 "Забранено е влизането на товани автомобили" В5 "Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета" В6 "Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета"
В4 "Забранено е влизането на товани автомобили" В5 "Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета" В6 "Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета"
     
В7 "Забранено е влизането на трактори и самоходни машини" В8 "Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди" В9 "Забранено е влизането на велосипеди"
В7 "Забранено е влизането на трактори и самоходни машини" В8 "Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди" В9 "Забранено е влизането на велосипеди"
     
В10 "Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни" В11 "Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора" В12 "Забранено е влизането на пешеходци"
В10 "Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни" В11 "Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора" В12 "Забранено е влизането на пешеходци"
     
В13 "Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак - Опасни товари" В14 "Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства" В15 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената"
В13 "Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак - Опасни товари" В14 "Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства" В15 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената"
     
В16 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената" В17 "Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената" В18 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената"
В16 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената" В17 "Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената" В18 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената"
     
В19 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното" В20 "Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното" В21 "Забранено е завиването надясно"
В19 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означено" В20 "Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното" В21 "Забранено е заиването надясно"
     
В22 "Забранено е завиването наляво" В23 "Забранено е завиването в обратна посока" В24 "Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош"
В22 "Забранено е завиването наляво" В23 "Забранено е завиването в обратна посока" В24 "Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош"
     
В25 "Забранено е изпреварването от товарни автомобили, с максимално допустима маса над 3,5 тона, на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" В26 "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" В27 "Забранени са престоят и паркирането"
В25 "Забранено е изпреварването от товарни автомобили, с максимално допустима маса над 3,5 тона, на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" В26 "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" В27 "Забранени са престоят и паркирането"
     
В28 "Забранено е паркирането" В29 "Забранено е преминаването без спиране" В30 "Забранена е употребата на звуков сигнал"
В28 "Забранено е паркирането" В29 "Забранено е преминаването без спиране" В30 "Забранена е употребата на звуков сигнал"
     
В31 "Край на въведенаа с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" В32 "Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" В33 "Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената"
В31 "Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" В32 "Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" В33 "Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената"
     
В34 "Край на забраните, въведени с пътни знаци"    
В34 "Край на забраните, въведени с пътни знаци"    

 

Група "Г" - Пътни знаци със задължителни предписания

Г1 Г2 Г3
Г1 "Движение само на право след знака" Г2 "Движение само надясно след знака" Г3 "Движение само наляво след знака"
     
Г4 Г5 Г6
Г4 "Движение само направо или надясно след знака" Г5 "Движение само направо или наляво след знака" Г6 ""Движение само наляво или надясно след знака"
     
Г7 Г8 Г9
Г7 "Движение само надясно пред знака" Г8 "Движение само наляво пред знака" Г9 "Преминаване отдясно на знака"
     
Г10 Г11 Г12
Г10 "Преминаване отляво на знака" Г11 "Преминаване отляво или отдясно на знака" Г12 "Кръгово движение"
     
Г13 Г14 Г15
Г13 "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници" Г14 "Задължителен път само за велосипедисти" Г15 "Задължителен път само за пешеходци"
     
Г16 Г17 Г18
Г16 "Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти" Г17 "Задължителна минимална скорост" Г18 "Край на задължителната минимална скорост"
     
Г19 Г20  
Г19 "Задължи вриги за сняг, най-малко на две от двигателните колела" Г20 "Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак - Опасни товари"  

 

Група "Д" - Пътни знаци със специални предписания

Д1_1 Д1_2 Д2
Д1.1 "Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях" Д1.2 "Брой на пътните ленти, посоки и указания за движение по тях" Д2 "Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства"
     
Д3 Д4 Д5
Д3 "Указател за предварително престрояване" Д4 "Еднопосочно движение след знака" Д5 "Автомагистрала"
     
Д6 Д7 Д8
Д6 "Край на автомагистралата" Д7 "Автомобилен път" Д8 "Край на автомобилния път"
     
Д9 Д10 Д11
Д9 "Тунел" Д10 "Край на тунела" Д11 "Начало на населено място"
     
Д12 Д13 Д14
Д12 "Край на населеното място" Д13 "Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак" Д14 "Край на зоната на действие на изобразения пътен знак"
     
Д15 Д16 Д17
Д15 "Начало на жилищна зона" Д16 "Край на жилищна зона" Д17 "Пешеходна пътека"
     
Д18 Д19 Д20
Д18 "Болница" Д19 "Паркинг" Д20 "Платен паркинг"
     
Д21 Д22 Д23
Д21 "Инвалид" Д22 "Трамвайна спирка" Д23 "Тролейбусна спирка'
     
Д24 Д25  
Д24 "Авоусна спирка" Д25 "За използва на пътя се изисква птен винетна такса"  

 

Група "Е" - Пътни знаци, даващи допълнителна информация

Е1 Е2 Е3
Е1 "Медицински пункт" Е2 "Болница със звено за спешна медицинска помощ" Е3 "Полиция"
     
Е4 Е5 Е6
Е4 "Телефон" Е5 "Автосервиз" Е6 "Автомивка"
     
Е7_1 Е7_2 Е8
Е7.1 "Бензиностанция" Е7.2 "Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин" Е8 "Информационно бюро за туристи"
     
Е9 Е10 Е11
Е9 "Хотел или мотел" Е10 "Ресторант" Е11 "Кафе"
     
Е12 Е13 Е14
Е12 "Къмпинг за палатки" Е13 "Къмпинг за туристически ремаркета" Е14 "Къмпинг за палатки и туристически ремаркета"
     
Е15 Е16 Е17
Е15 "Туристическа база" Е16 "Място за отдих" Е17 "Начало на пешеходен маршрут"
     
Е18 Е19 Е20
Е18 "Вода за пиене" Е19 "Тоалетна" Е20 "Такси"
     
Е21 Е22 Е23
Е21 "Пешеходен подлез или надлез" Е22 "Максимални скорости на движение" Е23 "Информационно табло относно проходимост на проход"
     
Е23_1 Е23_2 Е23_3
Е23.1 "Проходът е отворен за движение" Е23.2 "Проходът е отворен за движение, само за пътни превозни средства с вериги за сняг, най-малко на две от задвщите о" Е23.3 "Проходът е отворен, затворед за движение съгласно изобразената информация"

 

Група "Ж" - Пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други

Ж1 Ж2 Ж3
Ж1 "Предварителен указател" Ж2 "Предварително указване на посока към населено място или обект" Ж3 "Предварителен указател за отклоняване на движението"
     
Ж4 Ж5 Ж6
Ж4 "Предварителен указател за завиване" Ж5 "Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства" Ж6 "Указателна табела"
     
Ж7 Ж8 Ж9
Ж7 "Указателна стрелка" Ж8 "Посока към ферибот" Ж9 "Място за завиване в обратна посока"
     
Ж10 Ж11 Ж12
Ж10 "Потвърждаване на посоката към населено място" Ж11 "Нименование на обект" Ж12 "Пресичаният път е без изход"
     
Ж13 Ж14 Ж15
Ж13 "Път без изход' Ж14 "Начало на пътна лента" Ж15 "Край на пътна лента"
     
Ж16 Ж17 Ж18
Ж16 "Преминаване в платното за насрещно движение" Ж17 "Средна лента за изпреварване в указаната посока" Ж18 "Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране"
     
Ж19 Ж20_1 Ж20_2
Ж19 "Препоръчителна скорост" Ж20.1 "Номер на автомагистрала по националната класификация" Ж20.2 "Номер на пътя по националната класификация"
     
Ж21 Ж22  
Ж21 "Номер на пътя по международната класификация" Ж22 "Километричен знак"  

 

Група "Т" - Допълнителни табели

Т1 Т2 Т3
Т1 "Разстояние до ..." Т2 "Дължина на ..." Т3 "Начало на зоната на действие съответно на знаци В27 и В28"
     
Т4 Т5 Т6
Т4 "Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28" Т5 "Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28" Т6 "Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак"
     
Т7 Т8 Т9
Т7 "Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак" Т8 "Разстояние до пътен знак Б2" Т9 "Стрелка"
     
Т10 Т11
Т10 "Време на действие на пътния знак" Т11 "Посока към обект" Т12 "Начин на паркиране на пътните превозни средства"
     
Т13 Т14 Т15
Т13 "Направление на пътя с предимство в кръстовището" Т14 "При сняг и зимни условия" Т15 "Работни дни"
     
Т16 Т17  
Т16 "Неработни дни" Т17 "Табела с текст"  
     

 

Други средства за сигнализиране

O1 O2_1 O2_2
С1 "Направляващо стълбче" С4.1 "Ограничителна табела" С4.2 "Ограничителна табела"
     
O3_1 O3_2 O5
С6.1 "Табела с направляващи стрелки" С6.2 "Табела с направляващи стрелки" С6.3 "Табела с направляващи линии "
     
O3_3 O3 Ot1
С6.4 "Табела с направляващи стрелки" С7 "Табела с направляваща стрелка" С14.1 "Светлоотразители"
     
Ot2    
С14.2 "Светлоотразители"  

Връзки

SKYPE Burg Design

стикери табели за гараж

Оставете запитване

Ако сте заинтересувани за моля свържете се с нас*.