Планoве и схеми за евакуация


Изработка и печат на планове за евакуация за комерсиални и жилищни обекти при пожар или авария съгласно НАРЕДБА № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

Изготвяне на архитектурен план на обекта при липса на такъв.

Професионално изготвени и съобразени с новите изисквания на ЕС, съставени от:

  • Графична част

  • Текстова част - на руски, английски и немски езици;

Евакуационен план Бургас хотел

 

печат на планове за евакуация планове за евакуация за комерсиални и жилищни обектиЕвакуационен планЕвакуационни планове за хотелиЕвакуационни планове за магазини

 

Връзки

SKYPE Burg Design

Изработка на рекламен банер

Оставете запитване

Ако сте заинтересувани за моля свържете се с нас*.